Koliko lijeka davati?

Veterinari često prepišu lijek u tekućoj suspenziji, koji bi se trebao davati koristeći 1 cc špricu. Veterinar odredi koliko i kako često cc dati činčili, ovisno o njegovoj težini, koncentraciji lijeka u suspenziji i dozi koju veterinar odluči da se mora davati.

Kako bi izračunali dozu koju je veterinar propisao, trebaju Vam tri informacije:

  • Doza u cc - količina u kubičnim centimetrima koja se daje jednom
  • Težina u kg - činčila se mjeri u kilogramima
  • Koncentracija u mg/ml - količina lijeka u tekućoj suspenziji u miligramima po mililitru

Izračunajte potrebnu dozu

Unesite dozu, težinu i koncentraciju kako bi izračunali dozu u mg/kg: (koristite decimalnu točku ".", a ne zarez ",")

Doza u kubičnim centimetrima cc
Težina u kilogramima kg
Koncentracija u mg/ml mg/ml
ODGOVOR => DOZA u mg/kg: mg/kg

Primjer:
Recimo da imate 1 kg teškog zamorčića kojem trebate dati 0,625 cc standardne pedijatrijske suspenzije trimethoprim sulfa (Bactrima) dvaput na dan.

.... Doza u cc je 0,625 trimethoprim sulfata
.... Težina činčile je točno 1 kg
.... Koncentracija suspenzije je standard 48 mg/ml (veterinar je napisao na etiketi)

Ukucajte te brojke u kalkulator gore:

0,625
1
48

Kliknite na stranicu ili napustite polje "Koncentracija u mg/ml" sa tipkom TAB (ako imate javascript aktiviran) i vidjeti ćete rezultat standardne doze Bactrima, 30 mg/kg. Ako provjerite uputstvo lijeka, također ćete naći da se Bactrim obično daje dvaput na dan. Količina je napisana kao 30 mg/kg 12h.

Upozorenje: izvucite samo količinu koja je potrebna za jedno doziranje!
NIKAD nemojte izvlačiti više doza u jednu špricu i nikada nemojte koristiti istu špricu za više zamorčića.

IZRAČUNAJTE DOZU RUČNO
Prvo multiplicirajte dozu (u cc) puta koncentracija (u mg/ml) kako bi dobili dozu u mg (pazi: 1ml = 1cc)

Primjer:

0,625 cc x 48 mg/ml = 0,625 cc x 48 mg/cc = 30 mg
Zatim podijelite sa težinom u kilogramima:
30 mg/1kg = 30 mg/kg (doza)

Ako je činčila težila samo pola kile, a dalo mu se isto 0,625 cc, dobio bi duplu dozu od preporučene zbog krivog doziranja.

30 mg/0,5 kg = 60 mg/kg (doza)

Stoga upamtite: reći nekome da Vaš činčila dobiva 0,5cc baytrila nije korisno ukoliko mu ne pružite i slijedeće informacije:

  • Doza - količina u cc koju dajete činčili u jednom doziranju
  • Težina činčile u kilogramima i
  • Koncentracija lijeka u suspenziji (otopini) u mg/ml (mg/cc)

Provjerite sada dozu koju ste izračunali za Vašu činčilu sa dozom prema gore opisanom uputstvu.

Uobičajene doze lijekova

Antibiotici:

Chloramphenicol: ORALNA doza 50 mg/kg svakih 12 sati
Doxycycline: ORALNA doza 5 mg/kg svakih 12 sati
Enrofloxacin (Bytril): ORALNA doza 2,5 to 10,00 mg/kg svakih 12 sati
Trimethoprim sulfa (Bactrim): ORALNA doza 30 mg/kg svakih 12 sati

Antiparazitici:

Imidacloprid (Advantage): POVRSINSKA doza 0,24cc/kg
Ivermectin: ORALNA doza 0,2mg/kg
Ivermectin: POVRSINSKA doza 0,5mg/kg
Metronidzol (Flagyl): ORALNA doza 20 do 60 mg/kg svakih 12 sati
Selamectin (Revolution): POVRSINSKA doza 10 mg/kg

Savjeti za doziranje

Obično se lijekovi daju koristeći 1 cc špricu bez igle. Kako bi uklonili zrak iz šprice, izvucite malo više lijeka, okrenite uvis i ispustite toliko iz šprice da u njoj ostane točna doza. Lijek dajte ovisno o vrsti lijeka, kako je ovdje opisano: davanje lijekova.

Nikada nemojte izvaditi lijeka više od samo jedne doze i nikada nemojte istu špricu koristiti za više činčila.

1 cc šprica

Strelice na slici ispod, pokazuju 1cc, 0,5cc i 0,1cc količine:

Na slici ispod se vidi vrlo mala količina, 0,05cc, koja je samo par kapi:

Koncentracija lijeka - savjeti

Koncentracija lijeka bi trebala pisati na bočici lijeka. Ako ne piše, nazovite svog veterinara i pitajte ga za koncentraciju u mg/ml.

Ako koncentracija nije navedena u mg/ml, već u nekim drugim jedinicama, recimo mg/5ml, morate podijeliti mg sa odgovarajućom količinom (u ovom slučaju, sa 5), kako bi odredili točnu otopinu u mg/ml.

Primjer:

Bactrim je često u 240 mg/5ml
Podijelite 240 sa 5 kako bi izračunali mg/ml
240 mg/5 ml = 48 mg/ml

Ako je koncentracija navedena u postotku (recimo 1%), pomnožite postotak sa 10 kako bi dobili mg/ml.

Primjer:

Ivermectin se može dobiti kao 1% otopina
1 x 10 = 10 mg/ml

Ivermectin se također može dobiti i kao 0,8% otopina
0,8 x 10 = 8 mg/ml

Enrofloxacin se može dobiti u 2,5% otopini
2,5 x 10 = 25 mg/ml

Koja je potrebna količina?

Doza u CC (kubičnim centimetrima)

Kako bi izračunali koliko određenog lijeka u tekućoj otopini treba dati Vašoj činčili, trebaju Vam tri informacije:

  • Doza - količina lijeka koja se mora dati po kg tjelesne težine u mg/kg
  • Težina činčile u kilogramima
  • Koncentracija lijeka u otopini u mg/ml ili mg/cc

Ovaj praktičan kalkulator Vam može pomoći izračunati koliko tekućeg lijeka treba dati Vašoj činčili. Budite sigurni da koristite točnu dozu, točnu težinu činčile u kilogramima i koncentraciju lijeka u mg/ml. Duplo provjerite svoj odgovor koristeći kalkulator (doza puta težina podijeljena kroz koncentraciju lijeka).

Izračunajte dozu u cc (kubičnim centimetrima)

Ukucajte dozu, težinu i koncentraciju lijeka kako bi izračunali jednu dozu u cc koju bi trebali dati činčili. Provjerite medicinsku uputu za više informacija.

Doza u mg/kg mg/kg
Težina u kilogramima kg
Koncentracija u mg/ml mg/ml
REZULTAT=>Doza u cc: cc


Izračunajte dozu u cc ručno

Prvo odredite dozu u mg
Doza x težina = doza u mg
(Precizna količina lijeka koju činčila mora dobiti)

Primjer:

Činčila od 0,8 kg će dobiti ivermectin na kožu, 0,5 mg/kg
0,8 kg x 0,5 mg/kg = 0,4 mg ivermectina

Zatim izračunajte dozu u cc:
Doza u mg podijeljena kroz otopinu = doza u cc
(Precizna količina otopine koja sadrži točnu količinu lijeka u mg)

Primjer:

Ivermectin 1% otopina ima 10 mg/ml (10 mg/cc).
Izračunajte dozu u cc za gore navedene činčile, trebajući 0,4 mg ivermectina.
Dozu podijelite sa otopinom: 0,4 mg podijeljeno sa 10 mg/cc = 0,04 cc

Tabela doziranja Ivermectina lokalno ILI Tabela oralne doze Ivermectina

 
   

 

..:Home:.. ..:Informacije:.. ..:Anatomija:.. ..:Nabavka:.. ..:Ponašanje:.. ..:Smještaj:.. ..:Prehrana:.. ..:Zabava:.. ..:Društvo:.. ..:Potomstvo:.. ..:Zdravlje:.. ..:Apoteka:.. ..:FAQ:.. ..:Starost:..